Friday, August 10, 2012

ได้บุญเพราะเสียงสวดสวดเป็นเห็นธรรม
หนังสือทำบุญ มีหลายชนิด หนังสือสวดมนต์เป็นหนึ่งในนั้น มีหนังสือสวดมนต์กี่เล่มที่ควรแก่การนำไปเป็น หนังสือทำบุญ เพื่อเผยแพร่แก่นักสวดมนต์ทุกเพศทุกวัย

บางคนว่า เอาตัวใหญ่ๆ อ่านง่าย ใจสงบเร็ว ได้บุญ บางคนว่า เอาสีสวยสบายตา เป็นมิตร เปิดแล้วอยากเปิดอีก ออกแบบสุดยอด เมื่อหนังสือสวย คนก็อยากสวด คิดตามจริตที่ตัวเองชอบ บางคนว่า ให้มันเป็นหนังสือก็พอ ไม่สนใจรายละเอียดอื่น เพราะสวดอย่างไรก็ได้บุญถ้าตั้งใจสวด

บางคนคิดต่างออกไป ขอบทสวดที่ตัวเองชอบ บทสวดที่ตัวเองศรัทธา บทสวดที่ล่ำลือกันว่า สวดแล้วรวยภายในสามวันเจ็ดวัน ถึงกับกล้ายืนยันว่า บทสวดนี้สายตรงจากพระพุทธเจ้า

จากเหตุผลส่วนตัวที่กล่าวมา หนังสือทำบุญแนวสวดมนต์จึงต้องออกแบบเผื่อคนหลายกลุ่ม บางกลุ่มเข้ากันไม่ได้ ก็ต้องถือหนังสือสวดมนต์คนละเล่ม บางคนกลุ่มเข้ากันได้ก็ใช้หนังสือสวดมนต์เล่มเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าสวดเป็นย่อมเห็นธรรม, สวดไม่เป็นย่อมเห็นทุกข์  ไม่จำเป็นต้องสวดดี. แต่สวดดีควรรวมเอาสวดได้เข้ามาด้วย จะได้เกื้อหนุนให้เกิดการสวดดีอย่างกว้างขวาง

สวดมนต์ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นเรื่องระดับจักรวาล เพราะถ้าสวดถูกวิธี ก็จะรู้ธรรม เห็นธรรม ตามกำลังสติปัญญาของตน ดังที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า ผู้บรรลุธรรมเพราะสวดมนต์ก็มี

บทสวดมีีจำนวนมาก นี่ก็อีกเรื่องที่นักสวดมือใหม่ ไม่ทราบว่า จะสวดบทไหนดี สวดบทไหนที่จะทำให้รวยได้ภายในสามวันเจ็ดวัน การเริ่มต้นด้วย "โลภ" เป็นการสร้างเหตุที่น่ากลัว เพราะเป็นการเปิดเกมด้วยบาป เมื่อถามหาผลก็จะได้ผลบาปกลับมา ถ้าเอาแต่สนใจสิ่งที่ตัวเองจะได้มากกว่า วิธีสวดที่ถูกต้อง, ชีวิตคงจมปลักไปอีกนาน