Monday, June 11, 2012

หนังสือสวดมนต์พิมพ์แจกเป็นหนังสือทำบุญ

หนังสือสวดมนต์พิมพ์แจกเป็น หนังสือทำบุญ พิมพ์แจกไม่ได้พิมพ์จำหน่าย สาธุชนบางท่านที่มีศรัทธาแรง มีกำลังทรัพย์ สวดมนต์แล้วประจักษ์ว่าเกิดสิ่งดีๆ ควักเงินหลายแสนพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก รณรงให้คนอื่นๆ สวดมนต์

สวดมนต์แล้วดี ไม่ใช่ลำพังพูดเอามัน แสดงภูมิเอาเท่ห์ เพราะการสวดมนต์เป็นวิธีภาวนาอบรมจิตให้รู้จักนิ่ง สงบจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ การเกิดสิ่งดีๆ จากการสวดมนต์เอาเข้าจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมาย เพราะด้วยตัวมันเอง การสวดมนต์เป็นวิธีสร้างบุญใหญ่อยู่กับบ้าน ที่ชาวบ้านหัวดำๆ แบบเราท่านก็ทำกันได้ทุกคน

ในพระไตรปิฎกระบุว่า การสวดมนต์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ถึงที่สุดทุกข์

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว การสวดมนต์อยู่กับบ้านก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกต่อไป