Monday, March 18, 2013

บุญใหญ่จากทำบุญหนังสือ


บุญใหญ่จากทำบุญหนังสือ - แต่ก่อนมักได้ยินนักทำบุญพูดกันว่า หน้ากฐินแล้ว เราจะได้ทำบุญใหญ่กัน พูดกันว่า ที่วัดโน้นสร้างโบสถเสร็จแล้ว กำลังจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิต จะได้ทำบุญใหญ่กันอีกแล้ว ดีใจจัง   ตอนนี้วัดในจังหวัดบ้านเกิดสร้างพระองค์ใหญ่ กำลังจัดฉลอง ไปไหว้พระกันเถอะ บุญใหญ่ๆ ...

ว่ากันไปตามศรัทธา บุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับของ "ใหญ่" เช่น พระพุทธรูปใหญ่, อุโบสถใหญ่, วิหารใหญ่ฯลฯ ใช้เวลาในการทำ คือ นานๆ จะมีสักครั้ืง เป็นบุญใหญ่ที่ต้องรอคอย และใช้เงินทำบุญมาก ถ้าว่ากันตามภาษาการค้า ก็คงทำนองว่า ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ

แต่บุญใหญ่จากทำบุญหนังสือ ไม่เป็นดังนั้น คือ ง่ายกว่า สบายกว่า ขั้นตอนไม่ยาก ไม่ต้องรอคอย บุญใหญ่ก็มารออยู่ที่บ้านแล้ว

ปัจจุบันสาธุชนหันมาทำบุญใหญ่แบบ ง่ายกว่า สบายกว่า ทำได้ตลอดเวลากว่า อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ บุญใหญ่ที่อยู่แค่เอื้อม

จะทำบุญหนังสือ แต่มีปัญหาว่า จะเลือกหนังสืออะไรดี

  • หนังสือสวดมนต์
  • หนังสือธรรมะประยุกต์
  • หนังสือธรรมศึกษา

ก็ทำได้ทั้งนั้น

เคยออกปากบอกบุญสาธุชนมาเป็นปีที่ ๙  พบว่า การทำบุญหนังสือโดยการชักชวนคนอื่นให้ทำนั้นนอกจากได้บุัญเต็มๆ แล้ว ก็ัยังสนุนสนาน เป็นสุขตั้งแต่ก่อนธรรม

เวลาไปชวนเพื่อน เราบอกรายละเอียดของหนังสือ และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้อ่าน หรือ ผู้ศึกษา รู้สึกว่า เราเองยิ่งรู้เรื่องวัดเรื่องวามากขึ้น ยิ่งเข้าใจบุญมากขึ้น เข้าใจธรรมะมากขึ้น มีเพื่อนทีสนใจใฝ่ธรรมมากขึ้น ถึงขนาดว่า ได้ลูกค้านิสัยใจคอดี  ได้เพื่อนผู้ร่วมทุนทำการค้าที่อยู่ในศีลในธรรมะ

ทำบุญมันมีอานิสงส์อย่างนี้เอง อานิสงส์บางอย่างระบุในพระไตรปิฎก อานิสงส์บางอย่างไม่ระบุ ผู้ทำบุญทราบเอง เห็นความมหัศจรรย์เอง

หนังสือทำบุญที่เคยแนะนำไปทำบุญ และมีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเป็นระยะ เช่ีน๑. มหาสันติคาถา  - หนังสือสวดมนต์ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ มีบทสวดสำคัญที่มีอานุภาพเป็นที่เลื่องลือ มีผู้สวดท่านหนึ่งนำบทสวดมนต์ไปสวดเป็นประจำจนเกิดมหัศจรรย์แก่เธอ เธอจึงคิดการใหญ่อยากพิมพ์แจกไปในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรง เช่น สามจังหวัดชายแดนใต้๒. พระพุทธมนต์มงคลชีวิต - หนังสือสวดมนต์ขนาดเอห้า รวมบทสวดสำคัญอย่างพระปริตร บทสวดยอดนิยม บทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล เล่มนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักสวด และนักพิมพ์หนังสือทำบุัญแจกเป็นธรรมทาน มีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ ก็มาขอพิมพ์แจกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปสวดกัน

บุญใหญ่ที่ได้จากหนังสือเหล่านี้ ไม่ต่างจากการได้ไปทำบุญกฐิน ทำบุญพระใหญ่ หรือการเลี้ยงพระแสนรูป เพราะผู้ใช้หนังสือสวดมนต์  สวดมนต์อยู่กับบ้านก็สามารถสร้างบุญได้ครบทั้ง ทาน ศีล  และสวดมนต์ภาวนา เมื่อทำครบทั้งสามอย่างก็ได้บุญใหญ่เ้ต็มๆ แบบง่ายๆ สบายๆ  ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องไปเบียดกับคนอื่น

เมื่อเห็นอานิสงส์ปานนี้แล้ว บุญใหญ่ที่จะได้ในครั้งต่อไป จึงไม่ต้องรอพิธีฝังลูกนิมิต  เราสามารถเข้าไปห้องพระ สวดมนต์ได้ตามสะดวก.