Wednesday, April 3, 2013

กรรมที่ส่งผลในชาตินี้ทั้งที่เป็นบุญและบาป ทั้งร้าย ทั้งดี มาจากไหน

หนังสือทำบุญหนังสือทำบุญที่กล่าวถึงกรรม มีมาก แต่มีไม่กี่เล่มที่นักทำบุญนิยมยกย่องให้เป็นคู่มือกรรมประจำบ้านกรรมที่ส่งผลในชาติปัจจุบัน พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้เฉลยข้อสงสัยนี้ว่า

          กรรมมีหลายประเภท บางอย่างส่งผลในปัจจุบันชาติ บางอย่างส่งผลในชาติหน้า บางอย่างส่งผลในชาติถัดๆ ไป โดยทั่วไปแล้วกรรมในอดีตที่สามารถส่งในปัจจุบันชาตินั้นเป็นกรรมในชาติก่อนๆ ย้อนหลังไปไม่กี่ชาติ แต่ก็เป็นไปได้ว่ากรรมในชาติก่อนๆ ย้อนหลังไปนับสิบนับร้อยชาติก็สามารถส่งผลถึงปัจจุบันได้

              ดังมีตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าเอง เช่น การที่พระองค์ถูกใส่ร้ายจากนางสุนทริกา พระไตรปิฎกระบุว่าเป็นเพราะเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนักเลงชื่อปุนาลิเคยกล่าวต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุรภี หรือการที่พระองค์ถูกไฟไหม้พระบาท ก็เนื่องจากตอนที่เสวยพระชาติเป็นเด็กซน เคยกลั่นแกล้งพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยการจุดไฟดักไว้ตามทาง เพื่อไม่ให้พระองค์เดินผ่าน

จะเห็นว่า ไม่แน่เสมอไปว่า กรรมในชาติที่แล้วจะส่งผลก่อน ชาติที่ล่วงมาแล้วแสนนาน นับภพนับชาติไม่ถ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของกรรม แม้ทำชั่วไว้นานแล้ว นึกว่าจะรอด แต่ก็ตามมาคืนของจนได้
กรรมชั่ว อย่าทำเลย เป็นดี พระพุทธพจน์ทำนองนี้ก็มีปรากฎ เพราะชั่วเล็กชั่วน้อย เมื่อทำบ่อยๆ ก็กลายเป็นชั่วเรื้อรัง เป็นชั่วมะเร็ง ในที่สุดก็ต้องรับผิดชอบต่อกรรม
หันมาทำบุญเล็กบุญน้อยดีกว่า ส่่วนตัวก็ดี ส่วนรวมก็งาม
สาธุ ขอให้บุญรักษา 

Tuesday, March 19, 2013

บุญใหญ่จากทำบุญหนังสือ


บุญใหญ่จากทำบุญหนังสือ - แต่ก่อนมักได้ยินนักทำบุญพูดกันว่า หน้ากฐินแล้ว เราจะได้ทำบุญใหญ่กัน พูดกันว่า ที่วัดโน้นสร้างโบสถเสร็จแล้ว กำลังจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิต จะได้ทำบุญใหญ่กันอีกแล้ว ดีใจจัง   ตอนนี้วัดในจังหวัดบ้านเกิดสร้างพระองค์ใหญ่ กำลังจัดฉลอง ไปไหว้พระกันเถอะ บุญใหญ่ๆ ...

ว่ากันไปตามศรัทธา บุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับของ "ใหญ่" เช่น พระพุทธรูปใหญ่, อุโบสถใหญ่, วิหารใหญ่ฯลฯ ใช้เวลาในการทำ คือ นานๆ จะมีสักครั้ืง เป็นบุญใหญ่ที่ต้องรอคอย และใช้เงินทำบุญมาก ถ้าว่ากันตามภาษาการค้า ก็คงทำนองว่า ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ

แต่บุญใหญ่จากทำบุญหนังสือ ไม่เป็นดังนั้น คือ ง่ายกว่า สบายกว่า ขั้นตอนไม่ยาก ไม่ต้องรอคอย บุญใหญ่ก็มารออยู่ที่บ้านแล้ว

ปัจจุบันสาธุชนหันมาทำบุญใหญ่แบบ ง่ายกว่า สบายกว่า ทำได้ตลอดเวลากว่า อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ บุญใหญ่ที่อยู่แค่เอื้อม

จะทำบุญหนังสือ แต่มีปัญหาว่า จะเลือกหนังสืออะไรดี

 • หนังสือสวดมนต์
 • หนังสือธรรมะประยุกต์
 • หนังสือธรรมศึกษา

ก็ทำได้ทั้งนั้น

เคยออกปากบอกบุญสาธุชนมาเป็นปีที่ ๙  พบว่า การทำบุญหนังสือโดยการชักชวนคนอื่นให้ทำนั้นนอกจากได้บุัญเต็มๆ แล้ว ก็ัยังสนุนสนาน เป็นสุขตั้งแต่ก่อนธรรม

เวลาไปชวนเพื่อน เราบอกรายละเอียดของหนังสือ และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้อ่าน หรือ ผู้ศึกษา รู้สึกว่า เราเองยิ่งรู้เรื่องวัดเรื่องวามากขึ้น ยิ่งเข้าใจบุญมากขึ้น เข้าใจธรรมะมากขึ้น มีเพื่อนทีสนใจใฝ่ธรรมมากขึ้น ถึงขนาดว่า ได้ลูกค้านิสัยใจคอดี  ได้เพื่อนผู้ร่วมทุนทำการค้าที่อยู่ในศีลในธรรมะ

ทำบุญมันมีอานิสงส์อย่างนี้เอง อานิสงส์บางอย่างระบุในพระไตรปิฎก อานิสงส์บางอย่างไม่ระบุ ผู้ทำบุญทราบเอง เห็นความมหัศจรรย์เอง

หนังสือทำบุญที่เคยแนะนำไปทำบุญ และมีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเป็นระยะ เช่ีน๑. มหาสันติคาถา  - หนังสือสวดมนต์ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ มีบทสวดสำคัญที่มีอานุภาพเป็นที่เลื่องลือ มีผู้สวดท่านหนึ่งนำบทสวดมนต์ไปสวดเป็นประจำจนเกิดมหัศจรรย์แก่เธอ เธอจึงคิดการใหญ่อยากพิมพ์แจกไปในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรง เช่น สามจังหวัดชายแดนใต้๒. พระพุทธมนต์มงคลชีวิต - หนังสือสวดมนต์ขนาดเอห้า รวมบทสวดสำคัญอย่างพระปริตร บทสวดยอดนิยม บทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล เล่มนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักสวด และนักพิมพ์หนังสือทำบุัญแจกเป็นธรรมทาน มีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ ก็มาขอพิมพ์แจกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปสวดกัน

บุญใหญ่ที่ได้จากหนังสือเหล่านี้ ไม่ต่างจากการได้ไปทำบุญกฐิน ทำบุญพระใหญ่ หรือการเลี้ยงพระแสนรูป เพราะผู้ใช้หนังสือสวดมนต์  สวดมนต์อยู่กับบ้านก็สามารถสร้างบุญได้ครบทั้ง ทาน ศีล  และสวดมนต์ภาวนา เมื่อทำครบทั้งสามอย่างก็ได้บุญใหญ่เ้ต็มๆ แบบง่ายๆ สบายๆ  ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องไปเบียดกับคนอื่น

เมื่อเห็นอานิสงส์ปานนี้แล้ว บุญใหญ่ที่จะได้ในครั้งต่อไป จึงไม่ต้องรอพิธีฝังลูกนิมิต  เราสามารถเข้าไปห้องพระ สวดมนต์ได้ตามสะดวก.
Wednesday, January 30, 2013

ทำบุญให้ทาน ได้อะไร (แม้ไม่หวัง)

หนังสือทำบุญ-012
หนังสือทำบุญ ว่าด้วยทานมัย คือ การตั้งใจให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นความสุข ยังความชื่นอกชื่นใจแก่ผู้รับ ผู้ให้ย่อมได้รับอานิสงส์ตามกฎแห่งกรรมดังนี้
 • เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ทั้งโลกิยทรัพย์ และอริยทรัพย์
 • เป็นที่ตั้งของโภคทรัพย์ทั้งปวง 
 • ได้รับความสุขใจ สำราญใจ เบิกบาน 
 • เป็นที่รักของคนหมู่มาก ตลอดถึงเทวดา
 • ผูกไมตรีผู้อื่นไว้ได้ และยิ่งแน่แฟ้นมากขึ้น 
 • มีเสน่ห์ คนทั่วไปนับถือ 
 • เป็นที่คบหาของคนดี 
 • เข้ากับสังคมอื่นได้ง่าย เป็นที่ไว้วางใจ 
 • มีบุคลิกองอาจ สง่าผ่าเผย 
 • มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี เป็นที่กล่าวขานไม่่จบไม่สิ้น
 • ตายแล้วเกิดในสุคติภูมิ
ทำบุญทำทานแต่ละครั้งจึงมีความหมายกับชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

Tuesday, January 29, 2013

หนังสือทำบุญ ที่ทำเมื่อใดก็ได้บุญ


หนังสือทำบุญวันนี้ขอนำเสนอคำสอนอริยะ คำธรรมดาๆ ที่มีอานุภาพรื้อถอนกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โอวาทธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
 •  ใครจะบริกรรมภาวนากรรมฐานบทไหนอย่างไร เมื่อสภาวะจิตสงบสู่ความเป็นสมาธิ ย่อมมีลักษณะเดียวกันหมด เพราะฉะนั้นเราอย่าเอาตำรามาคัดค้านกัน ให้เอาสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ... มาเปรียบเทียบกัน เราจึงจะลงเอยกันได้
 • สมาธิอันใดที่ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวัน หนีไปอยู่ที่หนึ่งต่างหากของโลกแล้ว สมาธิอันนี้ ทำให้โลกเสื่อม และไม่เป็นไปเพื่อทางตรัสรู้มรรคผลนิพพานด้วย
 • ความจริงโลกนะ เป็นอารมณ์ของจิต ในเมื่อจิตตัวนี้รู้ความจริงของโลกแล้ว มันจะปลีกตัวไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วมันอาศัยโลกนั่นแหละเป็นบันไดเหยียบไปสู่จุดที่อยู่เหนือโลก
 • ถ้านักปฏิบัติท่านใดปฏิบัติแล้วมัวแต่ไปนับขั้นสมาธิ ขั้นญาณ ขั้นฌาน สิ่งรู้สิ่งเห็นทั้งหลาย ก็ไปติดอยู่ที่ตรงนั้น เพราะฉะนั้น จะเป็นความรู้ที่เรียกว่า ปัญญาในสมาธิ ก็ตามเป็น นิมิต ที่เกิดขึ้นก็ตาม ท่านให้กำหนดหมายเพียงแค่เป็นอารมณ์จิตเท่านั้น จะไปยึดเอาสิ่งนั้นเป็นของดีของวิเศษไม่ได้
 • การบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิ สติ ปัญญา มีหลักที่ควรยึดถือว่า “ทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ สติให้มีสิ่งระลึก” จิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสำทับเข้าไปที่ตรงนั้น
 • ขอให้ถือคติว่า สมาธิหรือการปฏิบัติธรรมอันใด ถ้าหากมันเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ เป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลส เป็นไปเพื่ออิทธิฤทธิ์... พึงเข้าใจว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิ ซึ่งออกนอกหลักพระพุทธศาสนา
 • พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลขอกรรมนั้นแน่นอน หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • การปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง อยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังเข้มแข็ง มีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาล ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไร
 • สอนสมาธิ ต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด ความรู้เห็นอะไรที่เขาอวด ๆ กันนี่ อย่าไปสนใจเลย ให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่ รู้กายของเรา

 • ภาวนาให้จิตสงบได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ภายในบ้าน จะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่น ๆ องค์
 • สิ่งใดที่เรารู้เท่าทัน สิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้
 • อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้ว อนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มาถึง ดังนั้นเรามาสนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหม

Wednesday, January 16, 2013

ทาน กับ จาคะ ต่างกันอย่างไร ?


หนังสือทำบุญ
หนังสือทำบุญทุกเล่ม ทำบุญแต่ละครั้ง มักมีผู้สงสัยเรื่องนี้ และมักมีอยู่เรื่อยๆ หลวงปู่เทสก์ ท่านอธิบายให้กระจ่างแล้วดังนี้

ทาน กับ จาคะ ต่างกันอย่างไร ? .ทาน นั้นมันมีหลายอย่างเหลือที่จะคณานับ แต่ความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากมีเจตนาหวังดี ปรารถนาความสุขให้กับคนอื่น อันนั้นให้ชื่อว่าให้ทานโดยแท้ จะให้ของน้อยก็ดี จะให้ของมากก็ดี ให้ของหยาบของละเอียดไม่เป็นปัญหา ด้วยเจตนานั้นเป็นของใหญ่เป็นของมากเองทานจึงค่อยมีประโยชน์อย่างนี้ ทานนั้นเป็นเครื่องบำรุงน้ำใจให้คนใกล้ชิดสนิท..

จาคะ กับ ทำทาน มันต่างกัน …ทานนั้นทานทั่วไปหมดทุกสิ่งทุกประการอย่างที่อธิบายมาแล้ว จาคะ เป็นการสละภายใน เป็นทานอันพระอริยะเจ้าท่านทาน ไม่ใช่ปุถุชนคนหนาอย่างเรา

ทาน เป็นทานปรมัตถบารมีอย่างยิ่ง อย่างท่านพูดว่า
จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย เป็นคนสละไม่อาลัยเกี่ยวข้อง พ้นจากวัฎฏสงสารได้แท้จริง

ทำไมถึงไม่ว่า ทานํ เทติ ทานํ ท่านไม่พูด ท่านว่า จาโคปฏินิสฺสคฺโค เลย เป็นผู้สละหมดทุกสิ่งทุกประการ ไม่เกี่ยวข้องพัวพันในสิ่งทั้งปวงหมด อันนั้นแหละท่านว่า ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย พ้นเสียจากวัฎฏสงสาร การทำทาน ที่ทานมาโดยลำดับด้วยประการอย่างนี้ พึงเข้าใจเถิดว่า จาคะ กับ ทำทาน มันต่างกัน .

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
การทำทานโดยลำดับ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
ที่มา -  http://www.thewayofdhamma.org/page312/28.html